Jakie znaczenie ma certyfikowanie mięsa? Co ono oznacza?

Certyfikat przyznany produktowi informuje nas o tym, że dany produkt na każdym etapie drogi na nasz stół był kontrolowany i badany. Wiemy, że powstawał według ściśle określonych zasad, jest bezpieczny i pochodzi z łatwego do zidentyfikowania źródła.