Czy wolny chów krów i humanitarne traktowanie wpływają na jakość mięsa?

Nie tylko człowiek jest tym co je. Jakość mięsa wołowego również zależy od paszy którą karmione są zwierzęta. Im bardziej karmione są naturalnie, tym lepsze będzie mięso. I jeśli zachowany jest dobrostan zwierząt hodowlanych, a bydło może w spokoju chodzić po pastwisku, bogatym w aromatyczna trawę, tym wyższej jakości będzie mięso z nich pozyskane.